تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

مدیریت تولید

نام کتاب

نویسنده

مدیریت تولید و عملیات

هایده متقی

مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات

جعفر نژاد - فاریابی باسمنج

مجموعه تست مدیریت تولید

هایده متقی

 

تئوریهای مدیریت

نام کتاب

نویسنده

مدیریت عمومی

مهدی الوانی

مبانی سازمان و مدیریت

علی رضائیان

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

علی رضائیان

مبانی مدیریت رفتار سازمانی

علی رضائیان

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

مروری جامع به نظریه های مدیریت سازمان

سید رضا سید جوادین

 

اقتصاد خرد

نام کتاب

نویسنده

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد خرد

محسن نظری

2000 تست اقتصاد خرد

محسن نظری

 

اقتصاد کلان

نام کتاب

نویسنده

تست و خلاصه درس کارشناسی ارشد اقتصاد کلان

محسن نظری

2000 تست اقتصاد کلان

محسن نظری

 

پژوهش عملیاتی

نام کتاب

نویسنده

پژوهش عملیاتی

عارفه فدوی

تحقیق در عملیات (دو جلدی)

اکبر عالم تبریز

 

زبان عمومی و تخصصی

نام کتاب

نام نویسنده

زبان عمومی کارشناسی ارشد

آرمان اشراقی

English for Management

آرمان اشراقی

زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته)

داور ونوس

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی

ترجمه محمدرضا مجدی

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی

استونر، فریمن - برگزیده دکتر اسماعیل پور و آرمان اشراقی

 

ریاضیات

نام کتاب

نام نویسنده

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

یا

ریاضیات

یا

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

یا

ریاضیات عمومی

اکبر عالم تبریز

هادی رنجبران

ابراهیمی و صدقیانی

امید محمودیان

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد

نیکوکار

 

آمار

نام کتاب

نام نویسنده

آمار و کاربرد آن در مدیریت (دو جلدی)

یا

آمار و کاربرد آن در مدیریت

یا

آمار و کاربرد آن در مدیریت

یا

آمار و احتمالات

عادل آذر - مومنی

عالم تبریز – مریم بهرامی

صدقیانی – ابراهیمی

هادی رنجبران

تست و خلاصه درس آمار کارشناسی ارشد

نیکوکار


جدول درصد - رتبه كنكور كارشناسی ارشد مهندسی صنایع در سال 1387

رتبه

معدل

کنترل موجودی

طرحریزی

آمارواحتمال

تحقیق

زبان تخصصی

2

-

79

73.33

80

58.14

66.66

6

-

75.43

70.17

77.77

60.78

52.22

15

17.54

47.36

38.33

62.96

74.5

71.11

20

18.03

43.85

61.66

77.77

74.5

13.33

108

16.04

43.85

54.38

66.66

54.9

28.88

114

18.35

21.05

56.14

61.11

76.47

-

129

15.65

54.38

28.07

61.11

52.94

52.22

183

-

40.35

28.07

40.74

74.5

48.88

230

16.98

21.05

58.33

53.7

39.21

61.11

269

15.55

24.56

50.87

70.37

37.25

34.44

362

15.77

52.63

33.33

46.29

60.78

-

538

16.67

7.01

14.03

55.55

43.13

40

598

14.45

-

31.57

20.37

72.54

44.44


جدول درصد - رتبه كنكور كارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری در سال 1387

زبان تخصصی

ریاضی

آمارواحتمال

مدیریت

معدل

رتبه

66.66

83.07

82

36.11

-

3

53.33

87.71

80.07

-

-

8

38.88

73.68

56.14

54.38

-

12

57.77

15.78

92.98

50.87

17.25

24

47.77

77.19

64.19

-

-

28

48

68

24

38.5

-

96

40

61.4

45.61

22.8

14.44

116

58.88

-3.5

64.91

57.89

-

134

54.44

19.29

82.45

3.5

15.36

227

48.88

15.78

80.7

8.77

17.07

253

61.11

5.26

50.87

35.08

16.57

284

48.88

15.78

66.66

15.78

15.2

372

24.44

38.59

43.85

31.57

16.29

419

36.66

17.54

21.05

73.68

13.55

474

-

84.21

36.84

-

15.19

550

30

57.89

33.33

-

14.47

561

17.77

29.82

36.84

43.85

16.63

612

 


جدول درصد - رتبه كنكور كارشناسی ارشد سیستمهای اقتصادی و اجتماعی در سال 1387

رتبه

معدل

تحقیق در عملیات

برنامه نویسی

آمار

ریاضی

زبان انگلیسی

1

-

55.55

51

86

95

64

4

-

53.77

57.22

82

83.07

66.66

6

-

51.11

54.38

80.07

87.71

53.33

16

-

57.77

59.64

64.19

77.19

47.77

70

-

73.33

52.63

42.1

78.94

20

80

17.25

75.55

26.31

92.98

15.78

57.77

100

-

46.66

31.5

47.8

71

61

132

15.36

91.11

14.03

82.45

19.29

54.44

136

53

40

63

57

33

141

-

73.33

47.36

50.87

66.66

16.66

203

14.44

48.88

47.36

45.61

61.4

40

217

15.7

33.33

61.4

61.4

52.63

20

228

16.44

53.33

43.85

45.61

73.68

3.33

239

15.75

44.44

70.17

40.35

49.12

32.22

330

14.47

44.44

57.89

33.33

57.89

30

349

17.07

4.44

38.59

80.07

15.78

48.88

401

15.86

28.88

54.38

45.61

49.12

24.44

543

13.38

42.22

22.8

36.84

56.14

37.77

653

16.57

64.44

-

50.87

5.26

61.11

 


در هر متدولوژی بر اساس فلسفه و رویكرد خاص آن از روش‌ها و تكنیك‌هایی استفاده می‌شود كه با درك آنها می‌توان بدون اجرای مستقیم متد از روح حاكم بر آن سود جست. هدف این مقاله بررسی فلسفه، اصول و خط‌مشی شش سیگما و استفاده آن در بهینه‌سازی SPC و معرفی مدلی اجرایی است تا بتوان به راحتی آن را آموزش داده و پیاده كرد. با اجرای این مدل، نگرش شش سیگما و روش‌های اصولی آن تسری یافته، اجرای SPC موثرتر شده و در صورت لزوم زمینه برای پیاده‌سازی شش سیگما فراهم می‌آید و با تمرین نگرش جامعی كه در شش سیگما نهفته است هم‌افزایی مجموعه افزایش می‌یابد.

برای اطمینان از صحت پیاده‌سازی این روش، به نكاتی كه بهتر است مشتریان و ممیزان سیستم‌های مدیریت كیفیت به هنگام ممیزی در نظر داشته باشند، اشاره شده است.


دانش، موتور محركه توسعه دانایی محور بوده و توجه به آن نقش فزاینده‌ای در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت. برای ارائه تصویری از سازمانها و جوامعی كه بیشترین استفاده و بهره‌ را از دانش در چرخه كامل آن می‌برند از اصطلاحات سازمان فراگیر (یادگیرنده) و در مقیاس بزرگتر جامعه فراگیر و ملت فراگیر استفاده می‌شود. سازمان یاد گیرنده یا فراگیر یك الگوی تغییر یافته برای سازمانها و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان در عصر دانش است. یك سازمان یادگیرنده دارای كمترین سلسله مراتب اختیارها، پاداشی برابر در برابر عملكرد یكسان، فرهنگ مشترك و ساختاری انعطاف‌پذیر و سازشكار است كه می‌توان بدان وسیله از فرصتها استفاده كرد و بحرانها را از بین برد. سازمان یاد‌گیرنده، الگوی منحصر به فردی ندارد و به واقع نوعی نگرش یا فلسفه جدید درباره سازمانهاست كه نقشهای اصلی را به عهده اعضای سازمان می‌گذارد.


در دهه‌های گذشته و در کشورهای مختلف دنیا، پروژه‌های زیادی با مالکیت‌های گوناگون،‌ حیطه زمانی متفاوت و با بکار بردن حجم‌های مختلفی از منابع مالی اجرا شده است. اجرا و تکمیل پروژه‌ها، تلاش زیاد و قابلیت‌های فنی و تخصصی مدیران پروژه را می‌طلبیده است. کاربرد کامپیوترهای شخصی (PC) ابعاد دیگری از استفاده ابزار موثر در روند مدیریت پروژه بوده است. این نوشته بر این امر تاکید دارد که طراحی صحیح و کاربرد ساختار شکست کار WORK BREAKDOWN STRURE (WBS)  نظام کدینگ و استفاده از واژه‌های مشخص، مبنای موثری برای کنترل نظام های پروژه، خط‌مشی‌ها و روش‌ها برای کلیه پروژه‌ها است. ساختار شکست کار به سازماندهی و برنامه‌ریزی کلیه مراحل پروژه کمک می‌کند. مدیریت پروژه و کلیه افرادی که در اجرای عملیات و مدیریت و کنترل درگیر هستند، در مراحل مختلف اجرای کار به اطلاعات دقیق و مفید نیاز دارند. یک ساختار شکست کار خوب طراحی شده، مبنایی برای تنظیم مناسب سیستم اطلاعاتی برای کنترل پروژه در اجرای عملیات را فراهم می‌کند.


طرح ریزی یا برنامه ریزی کیفیت محصول روشی ساختار یافته می باشد كه تبیین كننده گام های ضروری است برای تضمین اینکه آیا محصول تولید شده خواسته های مشتریان را برآورده می سازد و نیز در نهایت رضایت مندی آنان را به همراه خواهد داشت یا نه؟ طرح ریزی کیفیت محصول تسهیل کردن ارتباط با همه كسانی است كه به نحوی در این امر درگیر می شوند و  تضمین اینکه همه مراحل مورد نیاز به موقع تکمیل می شود را مد نظر قرار می دهد.


در مقاله حاضر به بررسی شباهتها و تفاوتهای مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش اشاره شده است . مدیریت کیفیت جامع (TQM) و مدیریت دانش هر دو از مباحث با اهمیت در دنیای کسب و کار هستند و حتی برخی صاحبنظران بر این باورند که مدیریت دانش جایگزین مدیریت کیفیت جامع به‌ عنوان نسل پس از آن است. در این مقاله پس از مقدمه شرح مختصری از مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش عنوان شده است پس از آن به شرح شباهتها و تفاوتهای آنها پرداخته شده است. شباهتهای بسیاری می توان میان مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش یافت که در این مقاله به این موارد اشاره شده است. نتیجه محور بودن، مدیریت مبتنی بر افراد ، کار تیمی ، رهبری ، خشنود کردن مشتریان و توجه به فرهنگ سازمانی . از سوی دیگر این تفاوتها نیز میان این دو مقوله مشاهده می شود : بهبود مستمر ، مدیریت بر مبنای حقیقت ، چرخه حیات و ابزارها که در مقاله به طور مبسوط شرح داده شده است.


خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیتهای تیم های پروژه است. این فرایندها با تمامی ارکان و بخشهای پروژه در ارتباط بوده هر گونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روند اجرایی پروژه های عمرانی و تاخیر در تحویل طرح سرمایه گذاری می شود. فرایند خرید و تدارکات در پروژه، شامل مراحل برنامه ریزی، شناسایی منابع، درخواست، برگزاری و داوری مناقصه، مراحل انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد و اختتام قرارداد است. یکی از راههای کسب موفقیت، دانستن دلایل ناکامی و دوری جستن از آنها برای دست یافتن به ارزشهای بالاتر است. عواملی مختلفی باعث کندی روند خرید و تدارکات می شوند و یکی از راه کارهایی که باعث افزایش بهره‌وری سیستم خرید و تدارکات می شود، پیاده سازی و اجرای سیستم تدارکات بهنگام است که بر اساس کشش تقاضا طراحی شده است. در این مقاله ضمن ارائه خلاصه مراحل مدیریت خرید و تدارکات پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری به ارائه برخی از راهکارهایی که منجر به افزایش اثربخشی بیشتر فرایند خرید و تدارکات اقدام شده پرداخته می‌شود.


تعداد کل صفحات: 24  |  1  2  3  4  5  6  7  ...  
 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic