تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

خطا و شكست، مفاهیمی هستند كه از ابتدای تاریخ بشر تا قرن حاضر، همواره با نوع انسان در تقابل بوده‌اند، با این تفاوت كه اگر فكر و مشغله انسان‌های نخستین، صرف مقابله با خطرات و بلایای طبیعی می‌شد، در چند قرن اخیر به‌واسطه پیشرفت علم و فناوری، خطرات طبیعی در مقابل خطرات صنعتی از درجه اهمیت كمتری برخوردار شده‌اند. به‌بیانی دیگر، انسان صنعتی خود را در دنیایی از خطرات غیرطبیعی و ساخته دست خود گرفتار كرده است.

به‌واسطه نوع نیاز انسان تا اواسط قرن بیستم، مفاهیم مربوط به ایمنی، گسترش چشمگیری نداشته و طراحان محصولات و سیستم‌های صنعتی با استفاده از روش سعی و خطا اقدام به طراحی سیستم‌های عملیاتی می‌كردند. اما آیا با وجود محصولات پیچیده دارای فناوری بالا، باز هم امكان استفاده از این دیدگاه وجود دارد؟

بی‌شك، پاسخی جز عبارت «خیر» برای این سوال وجود ندارد. با توجه به‌همین نیاز بود كه همراه با توسعه هر چه بیشتر محصولات صنعتی، سیستم‌ها و مفاهیم مدیریت و مهندسی ایمنی تكوین یافتند. از سوی دیگر با پیشرفت روزافزون مفاهیم ایمنی و پایانی، فنون و ابزار مربوط به تجزیه و تحلیل خطر و خطا نیز توسعه بیشتری یافته‌اند.

مقاله حاضر، به تشریح توسعه و پیشرفت‌های انجام شده درخصوص FMEA كه طی چند سال اخیر تحت عناوین EFMEA و FMERA معرفی شده‌اند، پرداخته است.

واژه‌های كلیدی: خطا، شدت، تشخیص، رخداد.

تكنیك EFMEA چیست؟

(Expanded FMEA)

در استفاده از تكنیك FMEA، تله‌های مرسومی وجوددارد. EFMEA روشی است كه به‌منظور توسعه و بهبود اثربخشی FMEA تهیه شده و دو مشكل عمده ذیل را حل می‌كند.

1. اولویت‌بندی RPN

2. مقایسه راه‌حل‌ها و اقدامات اصلاحی


اولویت‌بندی RPN

این امر بدیهی است كه امكانات و راه‌حل‌ها به RPNهای بزرگتر تخصیص می‌یابند.
اغلب فعالیت‌ها در
FMEA در قبال RPNهای محاسبه شده عبارتند از:

1. تیم برای كاهش ریسك‌های محاسبه شده RPNهای بزرگتر باید اقدامات اصلاحی را انجام دهد
2. تشریح اقدامات اصلاحی درباره 20 تا30 درصد عللی كه با
RPNهای بزرگتر در ارتباط هستند.

یكی از راه‌حل‌های اولیه برای تجزیه و تحلیل RPN، استفاده از دیاگرام پارتو به‌منظور محدود كردن اقدامات اصلاحی برای تمركز توجهات بر RPN بالا و بزرگترین عوامل بروز اشكال است.

سوال اصلی این است كه چگونه می‌توانیم درخصوص RPNهای بحرانی تصمیم گرفته و بلافاصله وارد عمل شویم؟ پاسخ سوال، استفاده ازتجزیه و تحلیل توزیع مقادیر RPN است. برای این كار، از تكنیك‌های آماری استفاده كرده و با استفاده از ابزار آماری ساده و اثربخش، به تجزیه و تحلیل RPN می‌پردازیم.
یكی از این ابزار، نمایش گرافیكی از
RPNهای مرتب شده است و به گراف (Scree-Plot) مرسوم است. در نمودار یادشده، مقادیر RPN از كوچكترین به بزرگترین مرتب شده و سپس خطی از بین این نقاط عبور داده می‌شود و وقتی آن را از راست نگاه می‌كنیم، شبیه پایین آمدن از یك صخره است.
در نمودار یاد شده و در قسمت مربوط به خط شماره یك،
RPNها نیازمند اقدامات فوری نیستند، اما در قسمت دوم نمودار، با پرش RPN مواجه هستیم (خط شماره 2). RPNهای توزیع شده در اطراف این خط نیازمند اقدامات فوری هستند.

شكل 2: نمودار Scree- Plot

مقایسه راه‌حل‌ها و اقدامات اصلاحی

همان‌گونه كه قبلاً نیزمطرح شد، هدف به‌ترتیب اولویت، كاهش رتبه شدت (با تغییر در طراحی)، سپس كاهش رتبه وقوع و در نهایت رتبه تشخیص است.

در تعیین اولویت برای انجام اقدامات اصلاحی، اعضای تیم اغلب به وفاق و همراهی دست نمی‌یابند.
EFMEA روشی است برای تعیین اقدامات اصلاحی بهینه. در این روش، ارزیابی تواماً امكان انجام یك اقدام اصلاحی و RPN پیش‌بینی شده منتج از انجام اقدام اصلاحی به‌عمل می‌آید. تخمین امكان انجام اقدام اصلاحی به رویكردی چندوجهی وابسته است.این رویكرد، شامل چگونگی انجام اقدام اصلاحی تحت شرایط موجود نظیر (ایمنی، هزینه، منابع موردنیاز، زمان، نیازمندی‌های قابلیت اطمینان، كیفیت، ساختار سازمانی، مقاومت پرسنل و غیره) است.

علاوه‌بر این EFMEA، شانس موفقیت در كاهش RPN و احتمال بروز برخوردهای غیردلخواه روی افراد، سیستم، محصول، فرایند و یا محیط را به‌عنوان نتیجه انجام یك اقدام اصلاحی در نظر می‌گیرد. مشابه روش‌های پیش‌گفته در FMEA، رتبه امكان انجام اقدام اصلاحی را با فاكتور F نمایش می‌دهیم. واین فاكتور نیز دارای یك جدول پیشنهادی جهت تعیین عدد موردنظر است. F از عدد 1 در بهترین حالت تا عدد 10 در بدترین حالت رتبه‌بندی می‌شود.

تكنیك EFMEA در پی اولویت‌بندی راهكارهای مختلف است. تصمیم نهایی یعنی انتخاب اقدام اصلاحی بهینه وابسته به نتیجه شاخص زیر است:

نسبت محاسبه‌شده فوق به نام LTB به معنی (بزرگتر، مهمتر) به این معنی است كه اقدامات اصلاحی قابل انجام به نسبت‌های بزرگتر تخصیص می‌یابند. این روشی جایگزین برای ارزیابی و انجام اقدام براساس شاخص RPN است.

جدول رتبه‌بندی امكان‌سنجی - فاكتور F

جدول 2: مثالی نمونه

تخمین امكان انجام اقدام می‌تواند به‌صورت میانگین حسابی ارزش پارامترهای وابسته به امكان انجام اقدام درنظر گرفته شود.

براساس شاخص LTB، اولویت اقدامات اصلاحی ابتدا تغییر در دمای فرایند، سپس تغییر در مواداولیه و در نهایت تغییر در فشار فرایند است.

وضعیت جاری :C

وضعیت مورد انتظار :E

نویسنده : حمید بهنیا

منابع:


1.
Zignund Bluband "Expanded FMEA", WWW. aldservice. Com, 2002.

2. Carl D. Tarum "Failure Modes, Effects, and Financial Risk Analysis", SAEworld congress, Detroit Michigan, 2001.

3. D.H. Stamatis, "Failure Modes and Effect Analysis, FMEA, From theory to Exection" by ASQ Quality press (USA) 1995.

4. مهربان رضا، "تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار ناشی از آن"، نشر پیكان، 1380.


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic