تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

از آنجا كه نظریه مهندسی مجدد ، نظریه نسبتا جدیدی برای بهبود كسب‌وكار است ، روشها و رویكردهای آن همچنان در حال توسعه‌اند و از آنجا كه كاربرد مفاهیم مهندسی مجدد می‌تواند فرم‌های مختلفی به خود بگیرد ، متدولوژیهای آن نیز از یكدیگر متمایزند ، زیرا تاكید بر روی برخی فاكتورها در یك پروژه مهندسی مجدد تا پروژه دیگر فرق خواهد داشت .

رویكردها و متدولوژیهای متفاوتی توسط محققان برای مهندسی مجدد ارائه شده است كه می‌توان دسته‌بندیهای مختلفی برای آنها در نظر گرفت . یك روش برای دسته‌بندی پروژه‌های مهندسی مجدد ، چگونگی تاكید و تمركز آنها بر روی فاكتورهایی از قبیل فناوری اطلاعات ، استراتژی ، مدیریت كیفیت ، عملیات و منابع انسانی است . یك روش دیگر ، چگونگی نگرش متدولوژیها به ماهیت ابداعی مهندسی مجدد و ذاتی‌بودن آن است ؛ به عنوان مثال هامر و چمپی درجه وابستگی مهندسی مجدد به خلاقیت ، ابداع و تفكر نو را بسیار بیشتر از وابستگی به تجربیات جاری و گذشته می‌دانند ؛ چنانكه معتقدند برای مهندسی مجدد ، سازمان می‌بایست با یك صفحه سفید آغازی دوباره داشته باشد . با چنین نگاهی تعریف یك رویكرد ساخت‌یافته برای مهندسی مجدد غیرممكن است . از طرف دیگر افرادی چون داونپورت ، شورت ، هاریسون و فیوری معتقد به تعریف چارچوبی مشخص برای مهندسی مجدد هستند و استفـاده از تجربیات در مهندسی مجدد را لازم دانسته و معتقدند برای انجام پروژه مهندسی مجدد ، ارائه طرحها و برنامه‌های كاری به همراه آموزش و انگیزش افراد الزامی ‌است ؛ در این گام تلاش می‌شود تا بعضی متدولوژیهای ساخت‌یافته به طور خلاصه شرح داده شود ؛ به طور كلی ، متدولوژی مجموعه‌ای سازمان‌یافته از روشها ، تكنیك‌ها و ابزارهاست كه به منظور دستیابی به اهداف از پیش‌ تعیین‌شده ، توسعه یافته است .

برای اجرای مهندسی مجدد متدولوژیهای ساخت‌یافته بسیاری پیشنهاد شده است كه اغلب آنها اجزاء مشتركی داشته و اجرای مهندسی مجدد را به عنوان پروژه‌ای كه در سازمان از بالا به پایین تعریف می‌شود نشان می‌دهند . متدولوژیهای معروف مهندسی مجدد عبارتند از :

 

1 - متدولوژی مهندسی مجدد كلین (Kelien,1994) : 

گامهای آن عبارتند از :

1-1- آماده‌سازی : در این گام اعضای پروژه مهندسی مجدد سازماندهی و فعال می‌شوند .

1-2- تشخیص : توسعه مدلهای مشتری‌مدار برای فرایندهای كسب‌وكار .

1-3- انتخاب : انتخاب فرایندها برای مهندسی مجدد و تنظیمات لازم جهت طراحی مجدد .

1-4- راه حل : تعریف نیازهای فنی برای فرایندهای جدید و توسعه جزئیات برنامه اجرایی .

1-5- انتقال : اجرای مهندسی مجدد .

 

2 - متدولوژی مهندسی مجدد فیوری (Furey,1993) :

2-1- تشخیص نیازهای مشتری و تنظیم اهداف .

2-2- اندازه‌گیری و نقشه‌كردن فرایندهای موجود .

2-3- تجزیه‌و‌تحلیل فرایندهای موجود .

2-4- الگوبرداری از بهترین عملكرد .

2-5- طراحی فرایندهای جدید .

2-6- اجرای فرایندهای باز مهندسی شده.

 

3 - متدولوژی مهندسی مجدد گاها (Guha,1993) :

3-1- چشم‌انداز : به تصویر كشیدن پروژه مهندسی مجدد توسط تعهد مدیریت ، تشخیص ، فرصتهای مهندسی مجدد ، همراستایی با استراتژیهای كسب‌وكار و تعریفهای لازم جهت استفاده از فناوری اطلاعات .

3-2- اقدامات اولیه : سازماندهی تیم مهندسی مجدد و تنظیم اهداف عملكرد .

3-3- تشخیص : مستند كردن فرایندهای موجود و تشخیص شكافها در عملكرد .

3-4- آلترناتیوها : تعریف جایگزینها ، نمونه‌های اولیه و انتخاب زیر ساختهای فناوری اطلاعات .

3-5- احیا و نوسازی : اجرای مهندسی مجدد و نصب مولفه‌های فناوری اطلاعات و تشخیص دیگر مولفه‌های كسب‌وكار .

3-6- مانیتورینگ : تشخیص اندازه‌گیریهای عملكرد و بهبودهای مستمر .

 

4 - متدولوژی مهندسی مجدد جوهانسون  (Gohansson,1993):

4-1- كشف : تنظیم استراتژیها و چشم‌انداز برای كسب‌وكار .

4-2- طراحی مجدد : طراحی مجدد كلیه فعالیتها ، مهارتها و فرایندها .

4-3- تحقق : تكنیكهای مدیریت تغییر ، سازماندهی تیم مهندسی مجدد ، ارتباطات ، اندازه‌گیری عملكرد و مدیریت تغییر .

 

5- متدولوژی مهندسی مجدد پتروزو و استپر (Stepper & Petrozzo,1994) :

5-1- كشف : تشخیص مساله ، تنظیم اهداف ، تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد و شكل‌دادن تیم مهندسی مجدد .

5-2- جستجو و جمع‌آوری : تجزیه‌وتحلیل فرایند ، مستندسازی ، الگوبرداری و تشخیص نیازهای فناوری اطلاعات .

5-3- نوآوری و ساخت : تفكر مجدد در خصوص فرایندها .

5-4- سازماندهی مجدد ، آموزش مجدد و ابزارسازی مجدد : اجرای فرایندهای جدید و آموزش فناوری نوین .

 

6 -  متدولوژی مهندسی مجدد داونپورت و شـــورت(Davenport & Short,1990)  :

6-1- چشم‌انداز : توسعه چشم‌انداز كسب‌وكار و اهداف فرایند .

6-2- تشخیص : تشخیص فرایندهایی كه نیاز به طراحی مجدد دارند .

6-3- درك : درك فرایندهای موجـود و اندازه‌گیری آنها .

6-4- تشخیـص : تشخیص قابلیتـها و نیازسنجــیهای IT .

6-5- طراحی نمونه اولیه : طراحی نمونه اولیه فرایندهای جدید .

 

7 - متدولوژی مهندسی مجدد هاریسون و پرات (Harrison & Pratt,1993) :

7-1- انتخاب مسیر : انتخاب مسیر و تنظیم جهت برای تلاشهای مهندسی مجدد .

7-2- الگوبرداری : تجزیه‌وتحلیل فرایندهای موجود و ارزیابی فرایندها در برابر مشتریان والگوبرداری .

7-3- چشم‌انداز فرایندها : خلق چشم‌انداز برای فرایندهای آینده .

7-4- حل مساله : تشخیص بهبودهای انفجاری و شناخت راه‌حل برای حالات مختلف تغییر .
7-5- برنامه‌ریزی : برنامه‌ریزی جامع برای بهبود فرایندها .

7-6-  اجرا : اجرای برنامه‌ریزی مهندسی مجدد .

7-7- بهبود مستمر : بهبود مستمر فرایندها و انعكاس اندازه‌گیری عملكرد .

 

8 - متدولوژی مهندسـی مجدد بارت (Barrett, 1994) :

8-1- دوران نهفتگی : انتخاب اعضای تیم ، تشخیص بهترین فعالیت و تعریف نیازهای فناوری اطلاعات .

8-2- تفكر هدفمند : تشخیص فرصتهای بهبود و راهكارهای جایگزین طراحی مجدد فرایندها .

8-3- كشف حقیقت : انتخاب روش اجرایی ، انگیزش تیم و تعهد .

8-4- آزمایش و یادگیـری : شروع آزمایش با نمونه‌های اولیه فرایندهای پیشنهاد شده .

 

9 - متــدولوژی مهنــدسی مجدد كتینـــــگر (Kettinger,1997) :

9-1- چشم‌انداز : استقـرار تعهد مدیریت و چشم‌انداز ؛ كشف فرصتهای مهندسی مجدد ؛ تشخیص اهرمهای فناوری اطلاعات ؛ انتخاب فرایندها برای طراحی مجدد .

9-2- اقدامات اولیه :  اطلاع‌رسانی به عناصر سازمان ؛ سازماندهی تیم مهندسی مجدد ؛ برنامه‌ریزی پروژه ؛ تشخیص مشتریان خارجی فرایند ؛ نیازسنجی ؛ تنظیم اهداف عملكرد .

9-3- تشخیص : مستندكردن فرایندهای موجود ؛ تجزیه‌وتحلیل فرایندهای مجدد .

9-4- طراحی مجدد :  تشخیص و تجزیه‌وتحلیل فرایندهای جدید ؛ تهیه نمونه اولیه و طراحی جزئیات فرایندهای جدید ؛ طراحی ساختار منابع انسانی ؛ طـراحی و تجزیه‌وتحلیل سیستمهای اطلاعاتی .

9-5- نوسازی و احیا :  سازماندهی مجدد قواعد مربوط به منابع انسانی ؛ اجرای مولفه‌های سیستمهای اطلاعاتی ؛ آموزش كاربران .

9-6- ارزیابی : ارزیابی عملكرد فرایندها ؛ برنامه‌های بهبود مستمر .

 

10 - متدولوژی مهندسی مجدد كوپرز و لیبرند (Coopers & Lybrand,1994) :

10-1- تشخیـص : فرایندهای فعلی مشخص می‌شوند .

10-2- مدل كردن فرایندهای جاری : با مدل كردن فرایندهای جاری ، نقاط قوت و ضعف آنها مشخص می‌شود .

10-3- انتخاب : راهكارهای جایگزین موجود جهت طراحی آزمایـش شده و بهترین آنها انتخاب مـی‌گردد .

10-4- اجرا : فرایندهای طراحی‌شده به اجرا گذاشته می‌شوند .

 

11 - متدولوژی مهندسی مجدد تگزاس اینسترومنت  (Texas Instruments):

11-1- آماده سازی .

11-2- درك و تشخیص .

11-3- طراحی مجدد .

11-4- اجرا .

 

12 - متدولوژی مهندسی مجدد راسمن (Ruessemann,1994) :

12-1- تعریف مساله و سازماندهی آن .

12-2- تجزیه‌وتحلیل فرایند ، تشخیص و طراحی مجدد .

12-3- اجرای فرایندهای جدید طراحی‌شده .

 

13 - متـدولـوژی مهندسـی مجـدد كنــدور (Condore) :

13-1- توسعه چشم‌انداز كسب‌وكار و اهداف فرایند .

13-2- درك فرایندهای موجود .

13-3- تشخیص فرایندها برای طراحی مجدد .

13-4- تشخیص اهرمهای تغییر (فناوری اطلاعات) .

13-5- بكارگیری فرایندهای جدید .

13-6- عملیاتی كردن فرایندهای جدید .

13-7- ارزشیابی فرایندهای جدید .

13-8- بهبود مستمر .

 

14 - متدولوژی مهندسی مجدد ابلنسكی (Obolenesky,1994) :

14-1- بدانید كه چه می‌خواهید : درك نیاز و دگرگون كردن ؛ تحلیل ذینفعان كلیدی و نیازهای آنان ؛ چارچوبی برای موفقیت .

14-2- برنامه‌ریزی كنید :  تهیه رئوس برنامه پیشنهادی ؛ فرایند برنامه‌ریزی .

14-3- اجرا كنیـد : تكنیكهای فنی ؛ تكنیكهای فرهنگی .

14-4- سنجـش و ارزیابی برنامه‌ریزی دگرگونی : كنترل و بازیابی عملیات ؛ كنترل نتایج .

14-5- دستیابی به دگرگونی مداوم : دگرگونی در خود دگرگونی ؛ كنترل نتایج .

 

در گام آتی عواملی را بر خواهیم شمرد كه می‌توانند مهندسی مجدد را با شكست مواجه نمایند ...


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic