.::پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران|سایت مرجع مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی كشور::. http://ieir.ir 2020-11-24T18:40:58+01:00 text/html 2011-06-22T07:26:39+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه موانع برنامه‌ریزی نوآورانه در سازمان http://ieir.ir/post/237 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در حالی كه گروه‌ها و مدیران برای طراحی آینده شركت‌ها یا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سازمان‌های خود به سختی كار می‌كنند، استراتژی‌هایی پیش پا افتاده، محدود، فاقد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خلاقیت و اغلب خطرناكی را كه تقریبا محكوم به شكست هستند، برای موفقیت خود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برمی‌گزینند. در بیشتر مواقع، تفكر كهنه با ایده‌های دست‌نیافتنی یا محدود عجین شده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و دست در دست مسائل سیاسی و ترس آشكار از آینده نامطمئن، باعث می‌شود تا افراد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هوشمند و سختكوش، تصمیماتی ضعیف اتخاذ كنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تقریبا در تمامی شركت‌ها و سازمان‌ها، همواره با سه موضوع زیر به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عنوان موانع كلی تفكر و برنامه‌ریزی نوآورانه مواجه می‌شویم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1- نیازهای كوتاه‌مدت كه در كسب سود یا كاهش هزینه متجلی بوده و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>توانایی تفكر بلندمدت را سلب می‌كند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>2- اشتیاق و احساس ایمنی كه در تقلید از رقبا، مانع نوآوری واقعی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>3- حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های صرف شده‌ای به مثابه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اجتناب از سرمایه‌گذاری جدید كه نوعی احساس امنیت یا هاله ایمنی ایجاد كرده و به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نابودی خلاقیت می‌انجامد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></FONT></P></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000>نویسنده : سیما مهذب حسینیان - دكترای مدیریت استراتژیك</FONT></SPAN></P></SPAN> text/html 2011-06-18T03:54:15+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه هفتمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات http://ieir.ir/post/233 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-themecolor: text1" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>هفتمین همایش بین المللی مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات در تاریخ 16 و 17 شهریور ماه 1390 توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا و با همکاری دانشگاه تورنتو کانادا در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر زواشکیانی، فارغ التحصیل دکترای نگهداری و تعمیرات از دانشگاه تورنتو کانادا و دبیر این همایش ضمن اعلام این خبر افزود: هفتمین دوره این همایش با تمرکز بر ارایه تجارب صنایع برتر دنیا و متناسب با شرایط صنایع داخلی مانند نفت، گاز و پتروشیمی، تولید، توزیع و انتقال برق،معدن، سیمان و فولاد و کارخانجات صنعتی برگزار خواهد شد. همچنین در این همایش 5 تن از متخصصان برجسته این حوزه ، از جمله رئیس پروژه های مشاوره شرکت معظم </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ABB</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> در کانادا به ارائه بیش از 10 کارگاه آموزشی و تجارب خود خواهند پرداخت.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><BR>جهت کسب اطلاعات بیشتر:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایگاه اینترنتی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><A href="http://www.ipamc.org/"><SPAN dir=ltr><FONT color=#800080>www.ipamc.org</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><BR>تلفن دبیرخانه کنفرانس: 88342904</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-03-30T02:23:53+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه موفقیت در مدیریت ارتباط با تأمین‌كننده http://ieir.ir/post/232 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#000000>روابط بین سازمان و تأمین‌كنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تأمین‌كنندگان می‌توانند به طور مستقیم بر عملكرد مالی و سودآوری شركت از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه‌های توسعه محصول، سطح موجودی‌ها، برنامه‌ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شركت‌های پیشرو متوجه شده‌اند كه سرمایه‌گذاری ارزنده در این زمینه می‌تواند مدیریت ارتباط موثر و كارامد را ایجاد كند. در سال‌های اخیر شركت‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در زمینه نرم‌افزارهای زنجیره تأمین داشته‌اند كه فرایند‌های تأمین را خودكار انجام می‌دهد، زمان تحویل را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های كسب‌و‌كار را پایین می‌آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شكل است كه شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، كوتاه‌تر شدن چرخه حیات محصولات، حركت به سوی برونسپاری فرایندهای كسب‌و‌كار، نیاز به همكاری با سازمان‌هایی برای بهبود مشاركت با تأمین‌كننده‌ها و بررسی روش‌های رو به جلوی كاهش هزینه‌های مرتبط با تأمین‌كنندگان می‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><o:p><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA><FONT color=#000000>نویسنده : محمدرضا كریمی‌زاده</FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2011-03-30T01:55:23+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه رویكردهای ارزیابی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری - بخش دوم http://ieir.ir/post/231 <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>شاخص نرخ</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>سودآوری</SPAN></STRONG><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شاخص نرخ سودآوری، از حاصل تقسیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خالص ارزش فعلی طرح بر ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آید. اگر شركتی با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مسئله پذیرش یا عدم پذیرش یك طرح روبه‌رو باشد، طرحی قابل قبول است كه شاخص سودآوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آن صفر یا بزرگ‌تر از صفر (مثبت) باشد. شاخص سودآوری صفر یعنی اینكه ارزش فعلی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سرمایه‌گذاری برابر با ارزش فعلی بازدهی نقد آتی است، بنابراین بازدهی طرح دقیقا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برابر با بازدهی مورد انتظار است. شاخص سودآوری مثبت یعنی ارزش فعلی جریانات نقدی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آتی، بزرگ‌‌تر از ارزش فعلی سرمایه‌گذاری نقدی و چنین براورد می‌شود كه بازدهی طرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار بیشتر است. شاخص سودآوری منفی، هنگامی است كه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزش فعلی بازدهی‌های آتی از ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌های نقدی كمتر شود. یعنی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بازدهی طرح از بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذار كمتر است. در انتخاب یك طرح</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سرمایه‌گذاری از میان چند طرح پیشنهادی، طرحی انتخاب می‌شود كه شاخص سودآوری آن</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بزرگ‌تر باشد. از سوی دیگر مفهوم شاخص سودآوری این است كه به ازای هر یك ریال</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سرمایه‌گذاری خالص، ارزش فعلی چند ریال است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> text/html 2011-03-30T01:43:00+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه رویكردهای ارزیابی پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری - بخش اول http://ieir.ir/post/230 <STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><FONT color=#000000><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>بودجه‌بندی سرمایه‌ای، شامل فرایند منظم</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>برنامه‌ریزی برای آن دسته از هزینه‌های سرمایه‌ای است كه بازده آنها از یك سال</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>تجاوز می‌كند و در واقع، هزینه‌كردن وجوه جاری است&nbsp;با</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>&nbsp;پیش‌بینی سود نقدی آینده كه</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>از آن در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌شود. بودجه‌بندی سرمایه‌ای، یكی از</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>فرایندهای كاری مهم مدیران است زیرا با سرمایه‌گذاری مبالغ عمده سروكار داشته و</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>هرگونه اشتباهی در این فرایند، منجر به زیان‌هایی عمده می‌شود. این فرایند با</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>پیش‌بینی انواع طرح‌های سرمایه‌گذاری و سپس براورد انواع درامدها و هزینه‌های هر</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>طرح، شروع و با گزینش بهترین طرح و سپس ارزیابی طرح انتخاب شده، خاتمه می‌یابد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr>. </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>بودجه‌بندی سرمایه‌ای نیاز به همكاری گسترده تمامی مدیران سطوح مختلف سازمان و</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>جمع‌آوری اطلاعات فراوان دارد. پس از براورد گردش وجوه نقد، نوبت به استفاده از</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>روش‌های ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری شامل دوره بازگشت سرمایه، معكوس دوره بازگشت</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>سرمایه، خالص ارزش فعلی، شاخص سودآوری، نرخ بازده داخلی و نرخ بازده حسابداری</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>می‌رسد. به دلیل عدم قطعیت در براوردهای گردش آتی وجوه نقد، مدیران از روش‌های</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>تحلیل مخاطره كیفی و كمی استفاده می‌كنند. تكنیك شبیه‌سازی و درخت تصمیم‌گیری نیز</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>روش‌هایی موثر برای واردسازی اثرات ابهامات موجود در براورد خالص گردش وجوه نقد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr lang=FA> </SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" lang=FA>مورد استفاده در ارزیابی تصمیمات آینده است</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr>. </SPAN></STRONG></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr><FONT color=#000000>نویسندگان : </FONT><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000>سیدمحمدرضا حسینی ، علی خوزین <BR></FONT></SPAN></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><FONT color=#000000>(اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد كتول)</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></STRONG><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; FONT-WEIGHT: normal" dir=ltr></P></SPAN></STRONG> text/html 2010-11-01T03:48:01+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه كدام مدیران بهتر تصمیم می‌گیرند؟ http://ieir.ir/post/229 <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>اگر از اغلب مدیران بپرسید که چه چیزی بر سر راه موفقیت آنها قرار دارد همان فهرست بلندبالای همیشگی شکایات را خواهید شنید: کمبود وقت، کاهش منابع، فقدان موقعیت‌های مناسب.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.75pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>وقتی دقیق تر می‌نگرید متوجه می‌شوید که اینها بیشتر بهانه هستند. چیزی که سد راه موفقیت مدیران می‌شود بیشتر جنبه شخصی دارد – یعنی تردیدی عمیق در رابطه با عمل کردن بر اساس قضاوت شخصی خودشان. آنها به‌جای انجام آنچه واقعا برای پیشرفت شرکت و ترقی حرفه‌ای خودشان لازم است، مسیر خود را به‌سوی آنچه دیگران ظاهرا از آنها انتظار دارند منحرف می‌کنند. طبق مطالعات سال‌های اخیر، اغلب مدیران با وجود پروژه‌ها و هدف‌هایی که به‌درستی تعریف شده‌اند و به رغم داشتن دانش لازم، به‌خیال اینکه بصیرت و اختیار کافی ندارند وقت و قابلیت تولید خود را به هدر داده‌اند. قدرت ابتکار عمل یکی از مهمترین و ضروری‌ترین خصوصیات هر مدیر موفق است.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.75pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>در بیشتر موارد آنچه مدیران به‌عنوان تقاضاهای معلوم و معین می‌پذیرند در واقع بسیار محتاطانه انتخاب شده‌اند. اغلب مدیران از آزادی عمل محدودشان شکایت می‌کنند، در حالی که کارفرمایانشان از عدم آمادگی آنها در ربودن موقعیت های مناسب شاکی هستند. مدیران کارآمد واقعی هدفمند هستند، به قضاوت شخصی خود اطمینان دارند و دیدگاه‌های بلندمدت برای تحقق هدف‌های شخصی‌شان که مطابق با اهداف سازمان است، اتخاذ می‌کنند. آنها از چارچوب ادراک خود خارج می‌شوند و کارهایشان را در اختیار می‌گیرند.</FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.75pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>به‌طور خلاصه، در بیشتر موارد این خود مدیران هستند که اختیار عمل را از خود می‌گیرند. مدیران با کفایت و موثر تنها به انجام وظایف جداگانه بسنده نمی‌کنند، بلکه دید بسیار وسیع‌تری نسبت به سازمان و همچنین نسبت به حرفه خود دارند. در اینجا راهکارهایی را برای مدیران پیشنهاد می‌کنیم تا بتوانند با بکار گرفتن توانایی‌های بالقوه خود موثر واقع شوند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 3.75pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><o:p><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 4.5pt 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt" lang=AR-SA><FONT color=#000000>* نویسنده : تینا اسماعیلی<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> text/html 2010-10-10T03:25:31+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت ریسك http://ieir.ir/post/228 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در موضوع مدیریت ریسك، منابع انسانی دو نقش عمده</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دار‌د</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">: </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">1- افراد، منبع ریسك هستند. مثلاً، كسری تعداد</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">كاركنان، انجام نامنظم وظایف محوله، امتناع از پذیرش مسئولیت‌های بیشتر و یا ترك</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">خدمت یكی از آنها پس از گذراندن یك دوره آموزشی یك‌ساله</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">2- افراد در مواجه با مقوله ریسك، نقش بسیار مهمی</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دارند. مثلاً از هوش و استعداد خود در برخورد با مسائل و مشكلات غیرمنتظره استفاده</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">می‌كنند و یا در جهت عملكرد بهتر سازمان و منفعت‌رسانی به آن، حاضرند انرژی بیشتری</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">صرف كنند. كارمند كلیدی این نوع سازمان، ممكن است نسبت به وظایفی كه انجام می‌دهد</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بازنگری مجدد كند تا از ایجاد تأخیر در انجام وظایف محوله جلوگیری كند یا یكی از</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">دوستان بااستعداد خود را برای دستیابی به موقعیتی بهتر در كسب‌وكار، تشویق كند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">منابع انسانی، عمدتاً شامل كاركنان تمام‌وقت یك سازمان است كه مدیریت و كاركنان</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">زیرمجموعه، اعضای خانواده، كاركنان تمام‌وقت و پاره‌وقت و كاركنان فصلی را شامل</SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نویسنده : علی رضوانپور</SPAN></P></SPAN> text/html 2010-10-03T09:13:59+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه معرفی دستورالعمل الگوبرداری APQC http://ieir.ir/post/227 <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">الگوبرداری، یعنی فرایند شناسایی و یادگیری از تجربیات برتر جهانی، ابزاری قدرتمند است كه نقشی بسیار مهم در تلاش برای پیشرفت و بهبود مستمر ایفا می‌كند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">1</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">APQC</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> این دستورالعمل را برای رسیدن به اهداف زیر تدوین كرده و خود را ملزم به پایبندی به آن می‌داند:<BR><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma">*</SPAN></STRONG> هدایت فعالیت‌های مرتبط با الگوبرداری<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">*</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> تقویت نگاه حرفه‌ای و افزایش اثربخشی فرایند الگوبرداری<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">*</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"> كمك به اعضا در زمینه پیشگیری از وقوع زیان‌های احتمالی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">پایبندی به این دستورالعمل، باعث می‌شود تا الگوبرداری به روشی كارا، اثربخش و اخلاقی انجام پذیرد. مشروع این دستورالعمل كه طی فرایند الگوبرداری باید موردموافقت طرفین قرار گیرد، در ادامه مطلب ارائه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">نویسنده : علی ارض‌پیما ، علی صفائیان<SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-10-03T08:54:33+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه تعارض در سازمان‌ها و رویكردهای مدیریتی به آن http://ieir.ir/post/226 <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در گذشته‌ای نه‌چندان دور، تعارض به‌عنوان نیرویی ویرانگر تلقی می‌شد و مدیریت سازمان تلاش می‌كرد تا آن را از بین ببرد. اما پیشرفت‌های جدید در علوم رفتاری سازمان‌ها نشان داد كه تعارض، پیامد منطقی و مفید هر سازمان بوده و از سویی بسیار بدیهی و موردانتظار است زیرا افراد مختلفی كه در سازمان‌ها مشغول به فعالیت هستند، هر كدام دارای ویژگی‌های شخصیتی، اجتماعی و فرهنگی خاص هستند كه بروز تعارض را در سازمان ها اجتناب‌ناپذیر كرده است. بعضی از مدیران به‌علت ناتوانی در درك این مطلب سعی كردند با توسل به شیوه‌های قهرآمیز، تضاد و اختلاف‌نظرها را در سازمان‌های خود سركوب كنند. در حالی‌كه تحقیقات نشان داده است سازمان‌هایی كه در آنها تضاد كمتری وجود دارد، در محیط‌های رقابتی با شكست مواجه می‌شوند زیرا اعضای چنین سازمان‌هایی آن‌قدر متجانس هستند كه برای سازگاری یا تطبیق خود با شرایط محیطی آمادگی كمی دارند و یا چنان از وضع موجود راضی هستند كه تصور می‌كنند نیازی به بهبود وضع و تغییر وجود ندارند. درحالی‌كه تعارض به مثابه خون تازه‌ای در رگ‌های سازمان‌های پرتكاپو، پیشرو و موفق است و سروكار داشتن با تعارض به‌طور طبیعی در ورای مدیریت هر سازمانی نهفته است (وتن، 1380).</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نكته اساسی اینجاست كه بتوانیم تعارضات سازمانی را با استفاده از خلاقیت‌های مدیریتی به‌نحو مطلوب كنترل كنیم تا بتواند تغییراتی مثبت در سازمان به‌وجود آورد، كیفیت تصمیم‌گیری‌ها را بهبود ببخشد، افكار و نظریات جدید را در سازمان‌ها مطرح كند، رضایت شغلی را افزایش دهد و خلاصه موجب پیشرفت و موفقیت در سازمان شود. در این مقاله سعی شده است كه از رویكرد سنتی درمورد تعارض فاصله گرفته شود و تعارض و اختلاف نظرهایی كه بروز آنها غیرقابل اجتناب است به مسیری سازنده سوق دهد.</SPAN></STRONG></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></STRONG>&nbsp;</P><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt">نویسنده : محمدمهدی مؤمنی</SPAN><SPAN style="COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P></SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN> text/html 2010-10-03T04:46:46+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه رهبری از طریق یادگیری دستورالعمل‌های جدید برای قرن بیست و یكم http://ieir.ir/post/225 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">هزاره پیشین، دو انقلاب ارتباطی از خود بر جای گذاشت كه به سرعت فراگیر شد و شیوه یادگیری و زندگی در جهان را تغییر داد. اولین انقلاب، اختراع ماشین چاپ توسط گوتنبرگ در 1440 بود و دومی، ظهور تكنولوژی كامپیوتر و اینترنت در پایان این هزاره. اولین انقلاب ارتباطی، تغییر پارادایم را تسریع كرد، دسترسی به دانش را برای همگان در جهان میسر ساخت و تأثیراتی شگرف در آموزش به‌وجود آورد. انقلاب دوم نیز همین كار را در سطحی وسیع‌تر كرد و با از بین بردن بسیاری از مفروضات مربوط به سازمان‌ها، یادگیری و رهبری را تحت‌تأثیر قرار داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">در هزاره جدید، سازمان‌ها بویژه آن دسته كه در حوزه تجارت و صنعت فعالیت می‌كنند، در می‌یابند كه آنچه در گذشته مؤثر بوده، الزاماً موفقیت در زمان حال را تضمین نمی‌كند. آنها بیش از پیش به یادگیری سازمانی و قابلیت‌های آن در نوآوری و خلاقیت، پاسخگویی سریع به محیط غیرقابل پیش‌بینی و تغییرات داخلی برای حفظ بهبودمستمر، توجه می‌كنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نویسنده : محمدرضا لامعی رامندی<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-10-03T04:31:39+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه فرایند دستیابی به تعالی كیفیت و بهبود بهره‌وری در واحدهای صنعتی http://ieir.ir/post/224 <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">مهمترین هدف هر سازمان، دستیابی به بالاترین بهره‌وری ممكن یا بهره‌وری بهینه است. عوامل مؤثر بر بهره‌وری عبارتند از: سرمایه، ابزار و وسایل، روش‌های انجام كار، ساختار و نیروی انسانی است. در بین این عوامل، منابع انسانی مهم‌ترین نقش را ایفا می‌كنند. نیروی انسانی، فرهیخته و ماهر می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم، دیگر عوامل تولید را تحت‌تأثیر نگرش‌ها، رفتارها، مهارت‌ها و دانش‌های خود قرار دهد. وظیفه مدیریت در جلوگیری از هرز رفتن سرمایه‌ها بویژه نیروی انسانی و همچنین افزایش بهره‌وری در سازمان، این است كه با افزایش صمیمیت و ایجاد روح همكاری در محیط كار، خود را به كارگران و سرپرستان نزدیك‌تر كرده و آنان را به مشاركت در بهبود بهره‌وری سازمان و كاهش ضایعات و اتلاف منابع تشویق كند. در چندسال اخیر، واژه‌هایی جدید درعرصه كیفیت و بهره‌وری ظهور كرده‌اند كه برخی از آنها به بنیان‌های این علم اشاره داشته و برخی صرفا دهان پركن بوده و جنبه تبلیغاتی برای شركت‌های مشاوره مدیریت دارند. شناسایی و حذف تمامی فعالیت‌های فاقد ارزش‌افزوده و افزایش ارزش‌افزوده از مرحله تهیه مواد اولیه تا تولید و در نهایت فروش، اهداف غایی تمامی سیستم‌های ارتقای كیفیت و بهره‌وری در هر واحد صنعتی هستند. در این مقاله، تلاش شده است تا ضرورت و اهمیت نیروی انسانی در افزایش نرخ بهره‌وری واحدهای صنعتی موردبررسی قرار گیرد. همچنین در خصوص چگونگی ارتقای كیفیت و بهره‌وری نیز بحث خواهد شد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black">نویسنده : غلامحسین سلیمانی<o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-09-28T08:58:12+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه فرهنگ نوآوری در سازمان و اثرات فرهنگ بر انتقال تكنولوژی - بخش دوم http://ieir.ir/post/223 <SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 15.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">با مطالعات نظریه های مختلف درباره فرهنگ سازمانی می توان فهمید که برای آن تعاریف فراوانی با توجه به حوزه موردنظر ارائه شده است ، در سازمان فرهنگ سازمانی را سیستمی از مفاهیم و معانی مشترک که اعضای یک سازمان دارند بیان کرده اند که دارای عناصر ، ویژگیها و انواع خاص می باشد . چالشی که مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند پیاده نمودن فرهنگ نوآوری در سازمان و شناخت متغیرهای ساختاری ، فرهنگی و منابع انسانی تاثیر گذار بر نوآوری بوده و برطرف نمودن موانع فرهنگی جهت دریافت تکنولوژی های جدید و نوآوریهای مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی یکی از چالشهای پیش روی مدیران می باشد.</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">واژه های كلیدی :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> فرهنگ ، فرهنگ نوآوری ، تكنولوژی</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">نویسندگان : <A href="mailto:amirhosseinamirkhani@yahoo.com">دکتر امیرحسین امیرخانی (استادیار دانشگاه پیام نور تهران)</A>&nbsp;</SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="mailto: gholami8181@yahoo.com">محمد غلامی مند (دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پیام نور تهران)</A></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> text/html 2010-09-28T08:35:51+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه فرهنگ نوآوری در سازمان و اثرات فرهنگ بر انتقال تكنولوژی - بخش نخست http://ieir.ir/post/222 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 15.6pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">با مطالعات نظریه های مختلف درباره فرهنگ سازمانی می توان فهمید که برای آن تعاریف فراوانی با توجه به حوزه موردنظر ارائه شده است ، در سازمان فرهنگ سازمانی را سیستمی از مفاهیم و معانی مشترک که اعضای یک سازمان دارند بیان کرده اند که دارای عناصر ، ویژگیها و انواع خاص می باشد . چالشی که مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند پیاده نمودن فرهنگ نوآوری در سازمان و شناخت متغیرهای ساختاری ، فرهنگی و منابع انسانی تاثیر گذار بر نوآوری بوده و برطرف نمودن موانع فرهنگی جهت دریافت تکنولوژی های جدید و نوآوریهای مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی یکی از چالشهای پیش روی مدیران می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">واژه های كلیدی :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> فرهنگ ، فرهنگ نوآوری ، تكنولوژی</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">نویسندگان : <A href="mailto:amirhosseinamirkhani@yahoo.com">دکتر امیرحسین امیرخانی (استادیار دانشگاه پیام نور تهران)</A> </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="mailto: gholami8181@yahoo.com ">محمد غلامی مند (دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پیام نور تهران)</A></SPAN></P> text/html 2010-04-14T05:02:44+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه بررسی فرهنگ رقابت سازمانی در ایران http://ieir.ir/post/221 <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">رقابت، لازمه پویایی و حیات است و زمانی‌كه رقابت از بین برود ایستایی و ركود آغاز می‌شود. این نظریه محققان علوم اجتماعی بیانگر اهمیت رقابت در عرصه‌های مختلف زندگی بشری است. اهمیت وجود رقابت در عرصه‌های اقتصادی نیز بر كسی پوشیده نیست، با وجود رقابت دستاوردهای عظیم اقتصادی از جمله توسعه اقتصادی، افزایش كارایی در اقتصاد، كاهش هزینه‌های تولید، صنعتی‌شدن، افزایش كیفیت منافع مشتری و درنهایت قرارگرفتن هر چیز بر سر جای خود، اتفاق می‌افتد. بنابراین، ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط كار و تولید از جایگاه مهمی برخوردار است زیرا دستاوردهای یاد شده بدون وجود رقابت سالم، حاصل نمی‌شوند. در این مقاله، فرهنگ ایجاد رقابت سالم در محیط كسب‌وكار و تولید و بسترسازی زمینه‌های ایجاد آن با توجه به واقعیات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران موردبررسی قرار گرفته‌است.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">سؤالی كه باید به آن پاسخ داده شود این است كه چرا بسترهایی برای ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط كسب‌وكار لازم است و الزامات این رقابت چگونه باید مهیا شوند؟</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">پاسخگویی به این سؤال، ابتدا تحقیقاتی را كه در زمینه ایجاد فرهنگ رقابت سالم در محیط كسب‌وكار صورت گرفته‌اند، بررسی كرده و با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران راه‌حل‌هایی متناسب ارائه خواهد شد.</SPAN></STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P class=NormalWeb1 dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA><FONT size=2>نویسنده : سید ابوالفضل جعفری نژاد</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black"><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2010-03-01T03:45:13+01:00 ieir.ir مدیریت پایگاه استقرار کایزن عملیاتی در یک شرکت تولیدی http://ieir.ir/post/220 <STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>امروزه چالش بزرگ کشورهای درحال توسعه، بهره‌وری است و کشور ما نیز با درک این موضوع، چند سالی است که در پی یافتن راهی برای نهادینه کردن این مفهوم در جامعه صنعتی و سازمانی خویش است. چرخه‌های مدیریت بهره‌وری که با رویکرد کایزن عملیاتی در بخش عمده‌ای از سازمانها و صنایع کشور در حال استقرار است، یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه است. کایزن یک الگوی ساده، کم هزینه و موفق ژاپنی است که کلید موفقیت ژاپنی‌ها بوده است. </FONT></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2>در این مقاله تجربه استقرار الگوی کایزن عملیاتی در یک کارخانه تولیدی، ارائه شده است. این الگو با هدف بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و حذف اتلافهای مالی و فیزیکی اجرا شد. در این تجربه، رویکردهای عمده اصلاح فرایندها، حذف اتلافها و اجرای نظام آراستگی است. به‌دنبال اجرای این طرح، مواردی بسیاری از اتلافها که منجر به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه می‌شدند، شناسایی و حذف شد. </FONT></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><STRONG><SPAN lang=FA style="FONT-WEIGHT: normal; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=2>نویسندگان : سجاد دلاوری - دکتر محمدعلی فرقانی - دکتر علی ملاحسینی</FONT></SPAN></SPAN></STRONG></P></SPAN></STRONG>